`Monika Kasińska
Tłumacz przysięgły nr TP/83/11

Wykształcenie:

 • filologia angielska, Uniwersytet Warszawski
  (praca magisterska: The Body As A Disguise: Gender Transgression in 20th Century American Gothic Literature)
   
 • kulturoznawstwo, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  (praca licencjacka: Dekonstrukcja kobiecości we współczesnych mediach)
   
 • tłumaczenia prawnicze i uwierzytelnione, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (studia podyplomowe)

Certyfikaty:

 • First Certificate in English (FCE)
 • Certificate in Advanced English (CAE)
 • Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • Test of Legal English Skills Higher (TOLES)

Kursy/Szkolenia:

Metodyczne:

 • „Extending and deepening your students’ command of English” (Oxford University Press)
 • „Grammar is evolving” (Oxford University Press)
 • „Dyscyplina w klasie i współpraca z rodzicami dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej” (Oxford University Press)
 • „English with a purpose: combining the general and the specific in Business English and ESP” (Oxford University Press)

Tłumaczeniowe:

 • „Prawo i język – komunikacja prawnicza i urzędowa; ćwiczenia i warsztaty w rozumieniu i pisaniu pism prawnych oraz urzędowych” (Uniwersytet Warszawski)
 • „Komunikacja w języku angielskim w kancelarii prawniczej” (Uniwersytet Warszawski)
 • „EU Law - prawo Unii Europejskiej” (Textem)
 • „Wprowadzenie do tłumaczeń ustnych - konsekutywnych i a vista - język polski i angielski” (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich)
 • „Język angielski w zakresie prawa spółek handlowych – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe” (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich)
 • „TWB/Euramis/New Wizard in the field of Computer-Assisted Tool” (Rada Unii Europejskiej)
 • „Food for Thought - Exploring Intellectual Property & Technology Transfer” (Komisja Europejska)
 • „Translating Statistical, Financial, Accounting and Economic Terminology from English” (Komisja Europejska)
 • „Język angielski w zakresie tłumaczenia dokumentów/tekstów występujących w obrocie nieruchomościami...” (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich)

Doświadczenie zawodowe:

Nauczanie języka angielskiego:
Prowadziłam zajęcia zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych, na różnym poziomie zaawansowania (od "absolute beginner" do "advanced"). Wśród moich uczniów były zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i osoby dorosłe.

Tłumaczenia:
Swoje pierwsze doświadczenia w zawodzie tłumacza zdobyłam współpracując z firmą Smarttech Sp. z o.o., dla której wykonywałam przede wszystkim tłumaczenia techniczne (instrukcje obsługi, lokalizacje oprogramowań, itp.). Następnie podjęłam pracę na stanowisku tłumacza w kancelarii patentowej Kulikowska & Kulikowski, gdzie tłumaczyłam różnego rodzaju dokumenty prawne, m.in. świadectwa patentowe, dokumenty cesji, umowy spółek, akty notarialne, opinie prawne, itp. W 2011 r. pomyślnie zdałam egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego. W roku 2011/2012 odbyłam staż tłumaczeniowy w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli (DG ds. Tłumaczen).

Narzędzia CAT:
SDL Trados 2011

Linki - moje profile zawodowe:

Ja prywatnie:

  Follow Mousie_82 on Twitter